Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumus, vienlaikus nodrošinot iespēju apmeklēt Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas klientus, atbilstoši  Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajam, noteikts:

  • Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas telpās nodaļas darbinieks drīkst pieņemt no apmeklētāja pienesumu nodošanai nodaļas klientam iepriekš noteiktajā kārtībā.
  • Ja Slimnīcas Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas klientam nav noteikts gultas režīms un viņš var doties pastaigās, klientu var apmeklēt Slimnīcas teritorijā laikā, kad klients dodas pastaigā.
  • Īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas telpās persona drīkst apmeklēt klientu tikai gadījumā, ja klientam ir noteikts gultas režīms un viņš nevar doties pastaigās, izņemot, ja klients sakarā ar saslimšanu ievietots karantīnas palātā, un ievērojot šādu apmeklējumu kārtību:
  1. vienā tikšanās reizē klientu vienlaicīgi apmeklē tikai viena persona,
  2. persona, kura apmeklē klientu, ierodoties uzrāda derīgu sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testu, kas nav vecāks par 72 stundām,
  3. viena apmeklējuma ilgums nepārsniedz 30  minūtes,
  4. visu apmeklējuma laiku klients un persona, kura to apmeklē lieto medicīnisko sejas masku vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta.

APMEKLĒJUMA LAIKS IR NOTEIKTS TRĪS REIZES NEDĒĻĀ:

  • OTRDIENĀS NO PLKST.14.00 – 17.00

  • CETURTDIENĀS NO PLKST.10.00 – 13.00

  • SESTDIENĀS NO PLKST.10.00 -12.00 UN NO PLKST.17.00 -19.00

Šodien nodaļā atrodas 117 klienti  un viņu aprūpi nodrošina  63 darbinieki, kas ir pietiekami personāla skaita ziņā ar atbilstoši profesionālām prasmēm. Nodaļā strādājošie – māsas, māsu palīgi, virtuves strādnieki, saimniecības pārzines, sanitāri, sanitāri aprūpētāji, ārsts, ārsta palīgs, sociālie darbinieki, ergoterapeits, fizioterapeiti apliecina, ka strādāt šo darbu nav vienkārši, reizēm ir smagi gan fiziski, gan emocionāli. Nepieciešama spēja dalīties ar savu sirds siltumu, pacietība un līdzestība, rūpējoties par nevarīgiem cilvēkiem. Ne katrs to var, tāpēc īpaša cieņa un PALDIESheart kolēģiem!

Katra klienta aprūpe ir individuāla, jo to nosaka gan viņu saslimšana, gan funkcionālās spējas, gan vēlme iesaistīties pašaprūpē, gan izpratne par atbilstību starp vēlmēm un vajadzībām. Visiem klientiem tiek dota iespēja ēst pašiem, jo tas uztur pašaprūpes spējas, ēdiens tiek nodrošināts centralizēti un to gatavo uzņēmums, kurš nodrošina ēdināšanu arī citās Rīgas slimnīcās.  Klienti, kuriem ir grūtības paēst pašiem, tiek pabaroti un vidēji tie ir aptuveni 20 cilvēki.  Tiem, kuriem nepieciešama saslimšanas specifikai atbilstoša diēta, tiek nodrošināta enterālā barošana (ārstnieciskā uztura maisījumi), kuru klients saņem caur sistēmu un zondi.

Uzņemšana pakalpojuma saņemšanai notiek elektroniskās rindas kārtībā, pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta pieņemto lēmumu. Pakalpojums, ko apmaksā Rīgas valstspilsētas pašvaldība, tiek piešķirts uz laiku līdz 60 kalendārajām dienām gada laikā.

Pandēmijas laikā saziņa ar aprūpē esošajiem tuviniekiem bija iespējama tikai attālināti, šobrīd ierobežojumi tiek samazināti.

Neskaidrību gadījumos vai jautājumos, kas saistīti ar sociālo aprūpi, rehabilitāciju vai palīdzību, lūdzam vērties pie sociālajiem darbiniekiem vai nodaļas vadītājas, kuru tālruņu numuri norādīti slimnīcas mājaslapā, VAIRĀK INFORMĀCIJAS ŠEIT