SIA „Rīgas 1.slimnīca” statistika par vadošo darbinieku atlasi

2024. gads

Nr. p.k.vakantais amatsatlases metodekonkursa kārtapretendentu skaitsnorises datumsrezultāts
1.Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītājsārējs konkurss divās kārtās, ievietojot sludinājumu un izsludinot publisku pieteikšanos vakancei1.kārta – iesniegto dokumentu izvērtēšana

2.kārta – darba intervija
512.01.2024. – 25.01.2024.konkurss beidzies bez rezultāta
2.Galvenais ārstsārējs konkurss divās kārtās, ievietojot sludinājumu un izsludinot publisku pieteikšanos vakancei1.kārta – iesniegto dokumentu izvērtēšana
2.kārta – darba intervija
208.03.2024.-
04.04.2024.
2024.gada maijā tiks uzsāktas darba tiesiskās attiecības amatā
3.
Personāla vadības nodaļas vadītājsārējs konkurss divās kārtās, ievietojot sludinājumu un izsludinot publisku pieteikšanos vakancei

1.kārta – iesniegto dokumentu izvērtēšana
2.kārta – darba intervija
302.05.2024.-
10.05.2024.
2024.gada maijā tiks uzsāktas darba tiesiskās attiecības amatā
4.Personāla vadības nodaļas vadītāja vietnieksārējs konkurss divās kārtās, ievietojot sludinājumu un izsludinot publisku pieteikšanos vakancei1.kārta – iesniegto dokumentu izvērtēšana 2.kārta – darba intervija302.07.2024 -12.07.20242024.gada augustā tiks uzsāktas darba tiesiskās attiecības

2023.gads

Nr. p.k.vakantais amatsatlases metodekonkursa kārtapretendentu skaitsnorises datumsrezultāts
1.Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītājsārējs konkurss trīs kārtās, ievietojot sludinājumu un izsludinot publisku pieteikšanos vakancei1.kārta – iesniegto dokumentu izvērtēšana
2.kārta – uzdevuma izpilde intervijas laikā
3.kārta – darba intervija
2333
24.01.2023. – 17.03.2023.2023.gada 24.aprīlī uzsāktas darba tiesiskās attiecības amatā
2.Personāla vadības nodaļas vadītājsārējs konkurss divās kārtās, ievietojot sludinājumu un izsludinot publisku pieteikšanos vakancei1.kārta – iesniegto dokumentu izvērtēšana
2.kārta – darba intervija
21


10
14.04.2023. – 24.05.2023.2023. gada 27.jūnijā uzsāktas
darba tiesiskās attiecības amatā
3.galvenā māsaizsludināts iekšējs konkurss, izsūtot e-pastu visiem darbiniekiem un izsludinot iekšēju pieteikšanos vakanceiiesniegto pieteikuma dokumentu un darbinieka piemērotības izvērtēšana 025.05.2023. – 09.06.2023.konkurss beidzies bez rezultāta
ārējs konkurss divās kārtās, ievietojot sludinājumu un izsludinot publisku pieteikšanos vakancei1.kārta – iesniegto dokumentu izvērtēšana
2.kārta – darba intervija
512.06.2023. –
21.08.2023.
konkurss beidzies bez rezultāta
4.galvenā māsaārējs konkurss divās kārtās, ievietojot sludinājumu un izsludinot publisku pieteikšanos vakancei1.kārta – iesniegto dokumentu izvērtēšana
2.kārta – 1 darba intervija
223.08.2023. – 30.08.2023.2023.gada 16.oktobrī tiks uzsāktas darba tiesiskās attiecības amatā

2022.gads

Nr. p.k.vakantais amatsatlases metodekonkursa kārtapretendentu skaitsnorises datumsrezultāts
1.personāla attīstības direktorsārējs konkurss, izmantojot ārpakalpojuma personāla atlases kompāniju un izsludinot publisku pieteikšanos vakancei1.kārta – pretendentus izvērtē ārpakalpojuma sniedzējs
2.kārta – darba intervija

13

5
05.04.2022. – 31.05.2022.2022.gada 4.jūlijā uzsāktas darba tiesiskās attiecības amatā
2.galvenais ārstsdarbinieka karjeras izaugsme, nerīkojot konkursunolemts pārcelt vakantajā amatā Slimnīcas darbinieku, izvērtējot viņa pieredzi un prasmes114.11.2022. – 30.11.2022.2022.gada 1.decembrī pārcelts amatā
3.Īslaicīgas sociālās aprūpes centra vadītājsārējs konkurss trīs kārtās, ievietojot sludinājumu un izsludinot publisku pieteikšanos vakancei1.kārta – iesniegto dokumentu izvērtēšana
2.kārta – uzdevuma izpilde intervijas laikā
3.kārta – darba intervija
9

7

7
11.10.2022. – 11.11.2022.2022.gada 12.decembrī uzsāktas darba tiesiskās attiecības amatā