Informācija tiek publicēta pamatojoties uz Rīgas Domes 2020.gada 21.augusta Iekšējo noteikumu Nr.4

“Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kaitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” 84.7.punktu.

 

Amats:

Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītājs

Vakance izsludināta slimnīcas mājas lapā, CV-Online portālā un NVD darba meklētāju portālā17.02.2022.
Pieteikšanās periods: 17.02.2022.-16.03.2022.

Konkursa kārtaAtlases metodePretendentu skaitsNorises datums
I.kārtaDokumentu izvērtēšana2318.,21., un 22.03.2022.
II.kārtaPraktisko uzdevumu izpilde1629., 30. un 31.03.2022.
III.kārtaDarba intervijas513.04.2022.
Konkurss ar pozitīvu rezultātu

 

Amats:

Medicīnisko iekārtu nodrošināšanas un uzturēšanas nodaļas medicīnas iekārtu speciālists

Vakance izsludināta slimnīcas mājas lapā, CV-Online portālā un NVD darba meklētāju portālā 08.06.2021
Pieteikšanās periods: 08-22.06.2021.

Konkursa kārtaAtlases metodePretendentu skaitsNorises datums
I.kārtaDokumentu izvērtēšana205.07.2021.
Konkurss bez rezultāta

 

Amats:

Juridiskās un iepirkumu nodaļas vadītājs

Vakance izsludināta slimnīcas mājas lapā, CV-Online portālā un NVD darba meklētāju portālā 04.06.2021.
Pieteikšanās periods: 04-18.06.2021.

Konkursa kārtaAtlases metodePretendentu skaitsNorises datums
I.kārtaDokumentu izvērtēšana2617. un 19.06.2021.
II.kārtaPraktisko uzdevumu izpilde1619., 20. un 21.06.2021.
III.kārtaDarba intervijas529.06.2021.

 

Amats:

Juridiskās un iepirkumu nodaļas jurists

Vakance izsludināta slimnīcas mājas lapā, CV-Online portālā un NVD darba meklētāju portālā 12.02.2021.
Pieteikšanās periods: 12.-28.02.2021.

Konkursa kārtaAtlases metodePretendentu skaitsNorises datums
I.kārtaDokumentu izvērtēšana2701.03.2021.
II.kārtaDarba intervijas405.03.2021.

 

Amats:

Finanšu uzskaites nodaļas algu grāmatvedis

Vakance izsludināta slimnīcas mājas lapā, CV-Online portālā un NVD darba meklētāju portālā 01.02.2021.

Pieteikšanās periods: 01.-21.02.2021.

Konkursa kārtaAtlases metodePretendentu skaitsNorises datums
I.kārtaDokumentu izvērtēšana4022.02.2021.
II.kārtaDarba intervijas726.02.2021. un 01.03.2021.

 

Amats:

Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas enerģētiķis

Vakance izsludināta slimnīcas mājas lapā, CV-Online portālā un NVD darba meklētāju portālā 01.02.2021.

Pieteikšanās periods: 01.-14.02.2021.

Konkursa kārtaAtlases metodePretendentu skaitsNorises datums
I.kārtaDokumentu izvērtēšana1215.02.2021.
II.kārtaDarba intervijas425.02.2021.

 

Amats:

Inženiertehniskās un saimniecības nodaļas vadītājs

Vakance izsludināta slimnīcas mājas lapā, CV-Online portālā un NVD darba meklētāju portālā 03.11.2020.

Pieteikšanās periods: 03.-23.11.2020.

Konkursa kārtaAtlases metodePretendentu skaitsNorises datums
I.kārtaDokumentu izvērtēšana5624.11.2020.
II.kārtaPraktisko uzdevumu izpilde1030.11., 01. un 02.12.2020.
III.kārtaDarba intervijas503.12.2020.