2017.gada 22.maijs | valdes sēdes protokols Nr.19/2017, lēmums Nr.4
 
   Mēs tiecamies būt par līderi ambulatoro un plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu un īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanā, panākot to ar speciālistu augstu profesionālo līmeni un mūsdienīgo tehnoloģiju izmantošanu, kas nodrošina efektīvos ārstēšanās un aprūpes procesus. Politikas realizēšanai  mēs apņemamies pilnveidot un attīstīt:
 • Pacientu drošību – veikt visu lai mazinātu riskus un iespējamo kaitējumu pacientam diagnostikas, ārstniecības, aprūpēs un rehabilitācijas procesos; 
Efektivitāti – sniegt diagnostikas, ārstniecības, aprūpēs un rehabilitācijas pakalpojumus, kuri balstīti uz pierādījumiem/faktiem un uzlabo pacientu veselību, 
Lietderīgumu – efektīvi organizēt Slimnīcas resursu izmantošanu diagnostikas, ārstniecības, aprūpēs un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai;
Pieejamību – nodrošināt diagnostikas, ārstniecības, aprūpēs un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu savlaicīgi, nodrošinot atbilstošus resursus 
Orientāciju uz pacientu  – sniegt pakalpojumus ņemot vērā pacientu vēlmes un vajadzības;
Vienlīdzīgu attieksmi / taisnīgumu – nodrošināt, ka sniegto pakalpojumu kvalitāte nav atkarīga no  personiskajām īpašībām, tādām, kā dzimums, rasa, etniskā piederība vai sociāli ekonomiskais statuss.