risku-vadibas-ieksejas-kontroles-vides-un-atbilstibas-politika