Publikacijas datums 01.06.2021.
 SIA “Rīgas 1.slimnīca” rīko kustamās mantas – automašīnas VW LT35, valsts reģistrācijas Nr. GK1481, e-izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles norises kārtībaIzsolei pretendenti var reģistrēties no 01.06.2021 plkst.13:00 līdz 14.06.2021. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.
Izsole noslēdzas 21.06.2021. plkst.13:00.
Tālrunis uzziņām par auto tehnisko stāvokli – 29487268
uzziņām par izsoli – 67366395
Pieteikumu iesniegšanas termiņš  14.06.2021. plkst.23:59 
Publikacijas datums 01.06.2021.
 

SIA “Rīgas 1.slimnīca” rīko kustamās mantas – automašīnas VW LT35, valsts reģistrācijas Nr. GK1481, e-izsoli ar augšupejošu soli.

Izsoles norises kārtība

Izsolei pretendenti var reģistrēties no 01.06.2021 plkst.13:00 līdz 14.06.2021. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsole noslēdzas 21.06.2021. plkst.13:00.

Tālrunis 

uzziņām par auto tehnisko stāvokli – 29487268

uzziņām par izsoli – 67366395

Pieteikumu iesniegšanas termiņš  14.06.2021. plkst.23:59 
Publikacijas datums 20.07.2020.
Izsoles identifikācijas Nr.

2020/3 Par nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Bruņinieku iela 5, tirdzniecības (kafijas, uzkodu)  automātu uzstādīšanai

Izsoles norises kārtība

 NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOLIKUMS

Kontaktpersona  S.Maščinska
Tālrunis  67366395
Pieteikumu iesniegšanas termiņš  03.08.2020. plkst. 12:20
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu 
Publikacijas datums 20.07.2020.
Izsoles identifikācijas Nr.

 2020/2 Par nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Bruņinieku iela 5, bahilu automātu uzstādīšanai

Izsoles norises kārtība

 NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOLIKUMS

Kontaktpersona  S.Maščinska
Tālrunis  67366395
Pieteikumu iesniegšanas termiņš  03.08.2020. plkst.12.30.
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu 

 

Publikacijas datums19.05.2020.

Izsoles identifikācijas Nr.

2020/1 Par nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Bruņinieku ielā 5, bahilu automātu uzstādīšanai

Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaS.Maščinska
Tālrunis67366395
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš01.06.2020. plkst.12.30.
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu
 

 

Publikacijas datums25.09.2018.

Izsoles identifikācijas Nr.

Datortomogrāfs Brilliance 

Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaS.Maščinska
Tālrunis67366395
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš15.10.2018. plkst. 11.00.
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu
 
 
Publikacijas datums 24.07.2018.
Izsoles identifikācijas Nr. 
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Kontaktpersona V. Petrītis
Tālrunis 29487268
Izsole 10.08.2018.  11:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu 

 

Publikacijas datums03.07.2018.

Izsoles identifikācijas Nr.

R1S TN-2018/1

Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaI.Karkovska
Tālrunis67366238
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš13.07.2018. 9.30.
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu 

 

Publikacijas datums04.01.2018.
Izsoles identifikācijas Nr.R1S TN-2017/2
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaI.Karkovska
Tālrunis67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš12.01.2018., 9.30
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu 

 

Publikacijas datums18.05.2017.
Izsoles identifikācijas Nr.R1S TN-2017/1
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaI.Karkovska
Tālrunis67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš26.05.2017., 9.30
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu
 

 

Publikacijas datums10.02.2017.
Izsoles identifikācijas Nr.1-2017
Izsoles norises kārtība

Sludinājums

Izsoles noteikumi

KontaktpersonaS.Maščinska
Tālrunis67366395
Pieteikumu iesniegšanas termiņš24.02.2017., 16:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

 

Publikacijas datums30.11.2016
Izsoles identifikācijas Nr.R1S TN 2016/2
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaI.Karkovska
Tālrunis67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš08.12.2016., 16:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

 

 

Publikacijas datums03.10.2015
Izsoles identifikācijas Nr.R1S KM 2016/1
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaS.Maščinska
Tālrunis67366395
Pieteikumu iesniegšanas termiņš21.10.2016., 16:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu
 

 

Publikacijas datums27.09.2016
Izsoles identifikācijas Nr.R1S TN 2016/1
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaI.Karkovska
Tālrunis67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš05.10.2016., 16:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātu pieņemts 06.10.2016.

Nomas līgums tiek slēgts ar ģimenes ārstu Alberto Sadu

 

Publikacijas datums18.09.2015
Izsoles identifikācijas Nr.R1S TN 2015/5
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaS.Divanovska
Tālrunis67366373
Pieteikumu iesniegšanas termiņš29.09.2015 09:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu 

 

Publikacijas datums21.08.2015
Izsoles identifikācijas Nr.R1S TN 2015/4
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaI.Karkovska
Tālrunis67336238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš01.09.2015 09:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātu pieņemts 01.09.2015.

Nomas līgums tiek slēgts ar SIA “Med Alfa”, reģ.nr.40003602225

Publikacijas datums22.05.2015
Izsoles identifikācijas Nr.R1S TN 2015/3
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaI.Karkovska
Tālrunis67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš01.06.2015 09:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātu pieņemts 01.06.2015. 
Nomas līgums tiks slēgts ar SIA “Katedra”, reģ. Nr.40003998173. 

 

Lēmums

Publikacijas datums21.04.2015
Izsoles identifikācijas Nr.R1S TN 2015/2
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaI.Karkovska
Tālrunis67336238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš28.04.2015 08:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 28.04.2015. Nomas līgums tiks slēgts ar psiholoģi Anastasiju Jurkeviču, 191175-10654.

Lēmums

Publikacijas datums17.02.2015
Izsoles identifikācijas Nr.R1S TN 2015/1
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaI.Karkovska
Tālrunis67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš26.02.2015 09:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 26.03.2015. Nomas līgums tiks slēgts ar SIA “UniHaus”, reģ.Nr.40003931388.

Lēmums 

Publikacijas datums11.11.2014
Izsoles identifikācijas Nr.R1S TN 2014/6
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaI.Karkovska
Tālrunis67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš19.11.2014 09:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Līgums netika noslēgts

 

Publikacijas datums03.11.2014
Izsoles identifikācijas Nr.R1S TN 2014/5
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaI.Karkovska
Tālrunis67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš10.11.2014 09:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 21.11.2014. Nomas līgums tiks slēgts ar SIA “Karāls Plus”, reģ.Nr.40003319017

Lēmums

Publikacijas datums22.09.2014
Izsoles identifikācijas Nr.R1S TN 2014/4
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaI.Karkovska
Tālrunis67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš26.09.2014 09:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 14.10.2014. Nomas līgums tiks slēgts ar B.Ivanovu.

Lēmums

Publikacijas datums30.07.2014
Izsoles identifikācijas Nr.R1S TN 2014/3
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

Līguma projekti

KontaktpersonaS.Divanovska
Tālrunis67366373
Pieteikumu iesniegšanas termiņš07.08.2014 08:59:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 20.08.2014. Nomas līgums tiks slēgts ar SIA “Centrālā laboratorija”, reģ.Nr.40003210801

Lēmums

Publikacijas datums15.07.2014
Izsoles identifikācijas Nr.R1S TN 2014/2
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaI.Karkovska
Tālrunis67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš23.07.2014 08:30:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 20.08.2014. Nomas līgums tiks slēgts ar zobārstēm D.Briedi, G.Liepu, S.Oliņu

Lēmums

Publikacijas datums11.06.2014
Izsoles identifikācijas Nr.R1S TN 2014/1
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaI.Karkovska
Tālrunis67366238
Pieteikumu iesniegšanas termiņš16.06.2014 16:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu

Lēmums par izsoles rezultātiem pieņemts 07.07.2014. Nomas līgums tiks slēgts ar SIA “NOKRA”, reģ.Nr. 42103015708

Lēmums

Publikacijas datums18.09.2015
Izsoles identifikācijas Nr.R1S TN 2015/5
Izsoles norises kārtība

Izsoles norises kārtība

KontaktpersonaS.Divanovska
Tālrunis67366373
Pieteikumu iesniegšanas termiņš29.09.2015 09:00:00
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu