Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoleizsoles identifikācijas Nr. IZS.2023/01
Publikācijas datums06.06.2023.
IznomātājsSIA „Rīgas 1.slimnīca”
Izsoles veidsRakstiska pirmā izsole
Nomas objekts1.stāva telpas 29,1 m2 platībā Bruņinieku ielā 5 / k-11 Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 023 0110 008)
Lietošanas mērķistādu pakalpojumu sniegšana, kas netraucē SIA „Rīgas 1.slimnīca” deleģēto funkciju nodrošināšanu, tajā skaitā veselības aprūpes un ar to saistītu pakalpojumu sniegšana, priekšroku dodot veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus nenodrošina SIA „Rīgas 1.slimnīca”
Nosacītā nomas maksa / izsoles sākumcenaEUR 3,50 par vienu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Iznomāšanas termiņš5 gadi
Pieteikumu iesniegšanas termiņš20.06.2023. plkst. 11:00
Pieteikumu iesniegšanas vietapa pastu: SIA „Rīgas 1.slimnīca”, Bruņinieku iela 5 / k-2, Rīga, LV-1001; klātienē:  3.stāvs (administrācija), Bruņinieku iela 5 / k-2, Rīga
Izsoles nolikums un nomas līguma projektsNOMAS TIESĪBU IZSOLES NOLIKUMS
KontaktpersonaS.Divanovska, tālrunis 67366373; par telpu apskati: M.Kuprēvičs, tālrunis 67366216
Informācija par pieņemto lēmumu Izsole pabeigta bez rezultāta 
Nedzīvojamo telpu nomas tiesību izsoleizsoles identifikācijas Nr. IZS.2023/02
Publikācijas datums 06.06.2023.
IznomātājsSIA „Rīgas 1.slimnīca”
Izsoles veidsRakstiska pirmā izsole
Nomas objektspuspagraba stāva telpas 129,5 m2 platībā Bruņinieku ielā 5 / k-22, Rīgā, (kadastra apzīmējums 0100 023 0110 013)
Lietošanas mērķistādu pakalpojumu sniegšana, kas netraucē SIA „Rīgas 1.slimnīca” deleģēto funkciju nodrošināšanu, tajā skaitā veselības aprūpes un ar to saistītu pakalpojumu sniegšana, priekšroku dodot veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus nenodrošina SIA „Rīgas 1.slimnīca”
Nosacītā nomas maksa / izsoles sākumcenaEUR 2,50 par vienu kvadrātmetru mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Iznomāšanas termiņš5 gadi
Pieteikumu iesniegšanas termiņš20.06.2023. plkst. 11:00
Pieteikumu iesniegšanas vietapa pastu: SIA „Rīgas 1.slimnīca”, Bruņinieku iela 5 / k-2, Rīga, LV-1001; klātienē:  3.stāvs (administrācija), Bruņinieku iela 5 / k-2, Rīga
Izsoles nolikums un nomas līguma projektsNOMAS TIESĪBU IZSOLES NOLIKUMS
KontaktpersonasS.Divanovska, tālrunis 67366373; par telpu apskati: M.Kuprēvičs, tālrunis 67366216
Informācija par pieņemto lēmumu Izsole pabeigta bez rezultāta 
Publikacijas datums 01.06.2021.
 SIA “Rīgas 1.slimnīca” rīko kustamās mantas – automašīnas VW LT35, valsts reģistrācijas Nr. GK1481, e-izsoli ar augšupejošu soli.
Izsoles norises kārtībaIzsolei pretendenti var reģistrēties no 01.06.2021 plkst.13:00 līdz 14.06.2021. plkst.23:59 https://izsoles.ta.gov.lv.Izsole noslēdzas 21.06.2021. plkst.13:00.
Tālrunis uzziņām par auto tehnisko stāvokli – 29487268uzziņām par izsoli – 67366395
Pieteikumu iesniegšanas termiņš  14.06.2021. plkst.23:59 
Publikacijas datums 20.07.2020.
Izsoles identifikācijas Nr.2020/3 Par nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Bruņinieku iela 5, tirdzniecības (kafijas, uzkodu)  automātu uzstādīšanai
Izsoles norises kārtība NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOLIKUMS
Kontaktpersona  S.Maščinska
Tālrunis  67366395
Pieteikumu iesniegšanas termiņš  03.08.2020. plkst. 12:20
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu 
Publikacijas datums 20.07.2020.
Izsoles identifikācijas Nr. 2020/2 Par nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Bruņinieku iela 5, bahilu automātu uzstādīšanai
Izsoles norises kārtība NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOLIKUMS
Kontaktpersona  S.Maščinska
Tālrunis  67366395
Pieteikumu iesniegšanas termiņš  03.08.2020. plkst.12.30.
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu 
Publikacijas datums19.05.2020.
Izsoles identifikācijas Nr.2020/1 Par nedzīvojamo telpu nomu Rīgā, Bruņinieku ielā 5, bahilu automātu uzstādīšanai
Izsoles norises kārtībaIzsoles norises kārtība
KontaktpersonaS.Maščinska
Tālrunis67366395
 
Pieteikumu iesniegšanas termiņš01.06.2020. plkst.12.30.
Informatīvais paziņojums par pieņemto lēmumu