Nr. vārds, uzvārds amats / statussstājies amatā  (datums)
 1. Natālija Zlobina  Valdes priekšsēdētāja 09.08.2016.
 2.Ilze AleksandrovičaValdes loceklis05.09.2022.
 3.Ilze Reinholdeiepirkuma komisijas loceklis10.03.2010.
 4.Alina Dūdeleiepirkuma komisijas loceklis01.01.2016.
5.Mārtiņš Pukinskisgalvenais iepirkumu speciālists / iepirkuma komisijas loceklis02.05.2016.
 6. Santa Divanovskaiepirkuma komisijas loceklis / nekustamo īpašumu iznomāšanas un kustamas mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas loceklis21.05.2014.
7. Aleksejs Molčanovsiepirkuma komisijas loceklis / nekustamo īpašumu iznomāšanas un kustamas mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas loceklis05.06.2018.
8.Kārlis Baltacis iepirkuma komisijas loceklis19.06.2017.
9.Laima Rancāne Milgrāve iepirkuma komisijas loceklis22.12.2021.
10.Anda Jumiķeiepirkuma komisijas loceklis01.03.2021
11.Jekaterina Tihomirovaiepirkuma komisijas loceklis09.12.2022.
12.Indra Karkovskanekustamo īpašumu iznomāšanas un kustamas mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas loceklis13.03.2007.