VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR KAPITĀLSABIEDRĪBU

Slimnīca ir Rīgas pilsētas pašvaldības izveidota kapitālsabiedrība.  SIA „Rīgas 1. slimnīca” kapitāla daļas pieder Rīgas pilsētas pašvaldībai. SIA „Rīgas 1. slimnīca” pamatkapitāls ir 7 288 998 euro. Laika gaitā Slimnīcai vairākkārtīgi ir mainīts juridiskais nosaukums, kā arī veiktas reorganizācijas. Pamatojoties uz Rīgas domes 1999. gada 16. februāra lēmumu Nr. 7071, Rīgas pašvaldības iestāde – Rīgas klīniskā ātrās medicīniskās palīdzības slimnīca reorganizēta par Rīgas pašvaldības bezpeļņas organizāciju – sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas 1. slimnīca” un 1999. gada 9. aprīlī reģistrēta uzņēmumu reģistrā. Saskaņā ar Rīgas domes 2004. gada 19. oktobra lēmumu Nr. 3544 tā reorganizēta par RP SIA „Rīgas 1. slimnīca” un 2004. gada 1. novembrī ierakstīta komercreģistrā, reģistrācijas numurs: 40003439279, juridiskā adrese: Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001, savukārt ar 2016.gada 8.janvāra UR lēmumu Slimnīcai mainīts nosaukums uz SIA “Rīgas 1.slimnīca”.

Starp Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm – RD Īpašuma departamentu un RD Labklājības departamentu, un Slimnīcu 2009.gada 18.septembrī ir noslēgts Nekustamā īpašuma lietošanas un apsaimniekošanas līgums attiecībā uz nekustamo īpašumu Bruņinieku ielā 5. Saskaņā ar minētā līguma nosacījumiem Slimnīcai ir nodotas lietošanā ēkas ar kopējo ēku platību 34287 kv.m. un zeme 7 ha platībā – Rīgā, Bruņinieku ielā 5, k-1

Ar Rīgas domes 2011. gada 15. februāra lēmumu Nr. 2629 „Par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības nams 5” un Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bērnu zobārstniecības poliklīnika” reorganizācijas uzsākšanu” tika reorganizētas divas Pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrības – RP SIA „Bērnu zobārstniecības poliklīnika” un RP SIA „Veselības nams 5”, pievienojot tās RP SIA „Rīgas 1.slimnīca”.

Ar Rīgas domes 2012. gada 20. marta lēmumu Nr. 4403 „Par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas 1. slimnīca”, Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Veselības nams 5” un Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Ādas un seksuāli transmisīvo slimību klīniskais centrs” reorganizācijas uzsākšanu” 2012. gadā tika reorganizētas trīs Pašvaldības veselības aprūpes kapitālsabiedrības – RP SIA „Veselības nams 5” un RP SIA „Ādas un seksuāli transmisīvo slimību klīniskais centrs”, pievienojot tās RP SIA „Rīgas 1. slimnīca”.

SIA „Rīgas 1. slimnīca” komercdarbības veidi (NACE klasifikators) noteikti statūtos un tie ir: slimnīcu darbība, vispārējā ārstu prakse, specializētā ārstu prakse, zobārstu prakse, pārējā darbība veselības aizsardzības jomā, cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu, citur neklasificēta izglītība, pārējo cilvēkresursu vadība, medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos, nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata u.c.

Lai nodrošinātu Slimnīcas sniegto pakalpojumu augsto kvalitāti un pacientu drošību , Slimnīcā strādā pie kvalitātes vadības standarta veselības aprūpes iestādēm ieviešanas, atbilstoši DNV standarta slimnīcām (DNV  Standard for Hospitals) prasībām. Standarts paredz arī kvalitātes vadības sistēmas sertifikāciju atbilstoši ISO 9001. Ieviešot kvalitātes un pacientu drošības sistēmu, Slimnīcā tiek nodrošināta sistemātiska pieeja procesu vadībai, tiek veikti pasākumi identificēto risku mazināšanai.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, Slimnīca slēdz līgumus ar Nacionālo veselības dienestu par primāro un sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājumu.