Hronisko slimnieku īslaicīga aprūpee-pieraksts

Hronisko slimnieku īslaicīgas aprūpes​ nodaļā tiek nodrošināta veselības un sociālā aprūpe tiem pacientiem, kuru veselības stāvokļa vai citu iemeslu dēļ attiecīgu aprūpi nav iespējams nodrošināt dzīvesvietā.

Hronisko slimnieku īslaicīgas aprūpes pakalpojums tiek piešķirts saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem nr.184 „Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība” līdz 60 dienām kalendārā gada laikā vai par maksu.

Atrodoties nodaļā, pacientiem tiek nodrošināta:

  • veselības un sociālā aprūpe;
  • nepieciešamie pacientu aprūpes līdzekļi;
  • ēdināšana;
  • palīdzība tuviniekiem aprūpes iemaņu apgūšanā;
  • sociālo darbinieku konsultācijas un praktiska palīdzība sociālās aprūpes, rehabilitācijas un palīdzības jautājumos.

Iestājoties nepieciešami dokumenti:

  • nosūtījums no Rīgas Sociālā dienesta;
  • atzinums par pakalpojuma maksu no Rīgas Sociālā dienesta;
  • izziņa 027/u no ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta par personas veselības stāvokli, uzturošo terapiju un nepieciešamo veselības aprūpi.

 

Pacientu ievietošana nodaļā iespējama, to iepriekš saskaņojot ar nodaļas vadītāju tieši vai pa tālruni 67366201.