Informācija par SIA „Rīgas 1.slimnīca” valdes atalgojumu

AmatsMēnešalga (EUR)
valdes priekšsēdētājs5 500
valdes loceklis4 950