SIA RĪGAS 1.SLIMNĪCA reģ.Nr.40003439279

Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001

Samaksāto nodokļu sadalījums pa nodokļu veidiem 2015.gada 1.janvāris-31.decembris

Dabas resursu nodoklis

4 639

Samaksāts PVN

98 500

Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva

3 090

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

2 216 405

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

1 243 708

                                                                                       Kopā EUR              3 566 342