slimnicas_strategija_noteikto_finansu_un_nefinansu_merku_sasniegsanu_2021.g.-1