SIA “Rīgas 1.slimnīca”
reģ.Nr.40003439279
Bruņinieku iela 5, Rīga, LV-1001
VEIKTĀS  IEMAKSAS  VALSTS  UN  PAŠVALDĪBAS  BUDŽETĀ
2016.GADS
  
 2016
EUR
Dabas resursu nodoklis2,239
Pievienotās vērtības nodoklis86,560
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva3,188
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas2,359,674
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis1,324,369
Kopā3,776,030