Pamatojoties uz Rīgas 1.slimnīcas valdes priekšsēdētājas rīkojumu (Nr. 1.1-8/94 no 30.11.2020.) Īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļā:
1. Klientu uzņemšana tiek veikta, ievērojot nosacījumu, ka:
  • Personai veikts Covid-19 tests ne vēlāk kā  72 stundas pirms iestāšanās Nodaļā un testa rezultāts ir negatīvs, vai
  • Personai, kurai ir laboratoriski apstiprināta Covid-19 infekcija, bet nav simptomu ( ne agrāk kā 10.dienā pēc Covid-19 infekcijas laboratoriskās apstiprināšanas), jāuzrāda ārstējošā ārsta vai ģimenes ārsta apliecinājums, ka  persona vairs nav infekcioza un izolācija nav nepieciešama.    ​​
2. Atsākta Klientu izrakstīšana no Nodaļas.
 
INFORMĀCIJAI
Klienti Rīgas pašvaldības apmaksāta ĪSA sociālā pakalpojuma saņemšanai tiek uzņemti elektroniskās rindas moduļa kārtībā.
Maksas pakalpojumam klients var tikt uzņemts pēc paša vai tuvinieku vēlēšanās, ja nodaļā ir brīvas aprūpes vietas.