PIEDĀVĀJAM:

 • darba vietu, kurā savijas medicīnas vēsture un jaunākās tehnoloģijas;
 • veikt pienākumus normālā darba laika ietvaros darba dienās no plkst.7:00-15:00;
 • vērtīgu pieredzi sakārtotā un uz attīstību vērstā darba vidē pilsētas centrā;
 • profesionālus un atsaucīgus kolēģus;
 • darba samaksu no Eur 1032 mēnesī (brutto) plus akordalga;
 • ievērojamas atlaides braukšanai pilsētas sabiedriskā transportā;
 • automašīnas stāvvietu pilsētas centrā par simbolisku samaksu;
 • piemaksu par stāžu ārstniecības jomā;
 • apmaksātas mācību atvaļinājuma dienas;
 • veselības apdrošināšanas polisi pēc pārbaudes laika.

PRASĪBAS KANDIDĀTIEM:

 • Māsas profesionālā izglītība;
 • Reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • Zināšanas un prasmes kardioloģijas un internās aprūpes metodēs;
 • Zināšanas pacientu aprūpes darba dokumentēšanas principos;
 • Prasme plānot un racionāli organizēt savu darbu, izvirzīt prioritātes;
 • Prasme pielietot darbā vadlīnijas pacientu aprūpes jomā;
 • Pārzināt specialitātē lietojamo medicīnisko ierīču lietošanu un citu ikdienas darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus;
 • Prasmes strādāt komandā.