Slimnīcā viesojās Veselības ministre, Parlamentārā sekretāre, Veselības inspekcijas vadītāja un NVD vadītājs. Viesi iepazinās ar Rīgas 1.slimnīcas iespējām un sasniegumiem, apmeklējot slimnīcas klīnikas, nodaļas un struktūrvienības. Uzmanības fokusā bija jautājumi par slimnīcas darba organizāciju, procesu vadību.
Tika atzīmēts, ka mēs dažos savos procesos esam galvas tiesu pārāki, salīdzinājumā ar citām veselības aprūpes iestādēm. Bija daudz jautājumu par to, kā mums tas izdevās, un kā mēs nonācām līdz konkrētu procesu centralizācijai, kas paaugstina pacientu drošību.

Slimnīcas apskates laikā īpaša uzmanība tika pievērsta gan darbinieku darba videi, gan pacientu labsajūtai un apmierinātībai. Patiess prieks bija dzirdēt pacientu teiktos pateicības vārdus personālam par pakalpojuma kvalitāti un apkalpošanas kultūru.

Organizētajā darbinieku tikšanās laikā ar veselības aprūpes sistēmas vadītājiem, vērsām uzmanību uz nozares problēmām, vajadzībām un attīstības iespējām.