Mēs strādājam un veidojam savas slimnīcas ceļu tā, lai ikviens darbinieks sirdī nestu lepnumu par šo vietu – nenogurstoši tiecoties uz izcilību un atstājot savu nospiedumu slimnīcas vēsture,”- jubilejas reizē uzsvēra slimnīcas valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina, novērtējot katra slimnīcā strādājošā darbinieka paveiktā nozīmi.

26. maijā notika Slimnīcas 220 – tās jubilejas balle, uz kuru tika aicināti darbinieki ar ģimenēm un sadarbības partneri. Teicām milzīgu paldies darbiniekiem, kas ieguldījuši mūžu slimnīcas vēstures veidošanā.
Paldies par kopā būšanu Veselības ministrei Līgai Meņģelsonei, Rīgas pilsētas izpilddirektoram, Centrālās administrācijas vadītājam Jānim Langem un Rīgas domes Labklājības departamenta direktorei Irēnai Kondrātei.
Paldies par skaisto ballīti Intaram Busulim ar Abonamenta orķestri, grupai RocknBerries, Ozolam, Ievai Kerēvicai un lieliskajam vakara vadītājam – Intaram Rešetinam. Pasākuma laikā kopīgi tapusī glezna saglabās kolektīva vēstījumu slimnīcas darba turpinātājiem.