Beidzot! Beidzot atkal varam visi kopā satikties klosterdārzā, lai svinētu vasaras Saulgriežus! Bet vispirms, atskatoties uz pagājušo gadu, sveicām darbiniekus, par kuriem klienti un pacienti atsauiksmēs bija rakstījuši cildinošus vārdus! Individuāli balvas saņēma: 1.vieta – zobu higiēnistes Ilona Andrejevska un Ilze Lipstoka 2.vieta – zobu higiēniste Līga Putrinska, ginekoloģes Irēna Sauka un Sanda Reinika 3.vieta – otolaringologs Rudīte Pivņenko Kolektīvi visvairāk paldies teikts par: 1.vieta – Pakalpojumu attīstības un klientu apkalpošanas nodaļu 2.vieta -Diagnostiskās radioloģijas klīnikai 3.vieta – Ginekoloģijas nodaļai 4.vieta – Endoskopijas nodaļai 5.vieta – Arodveselības nodaļai Applausi mūsu izcilniekiem, un lai skan mūzika un labi garšo svētku mielasts! Lai lustīga Līgo nakts un priecīga Jāņu diena!