Mūs šodien sasniedza ziņa, ka saskaņā ar Valsts prezidenta un Ordeņu kapitula 2023. gada 4. aprīļa lēmumu, piešķirti Latvijas valsts augstākie apbalvojumi, un par Atzinības krusta kavalieriem nolemts iecelt arī piecus Rīgas 1.slimnīcas darbiniekus:

  • Diagnostiskās radioloģijas klīnikas vecāko radiogrāferi Rasmu Afremoviču,
  • Diagnostiskās radioloģijas klīnikas radioloģi, diagnosti Dzirkstīti Grotupi,
  • Kardioloģijas un internās medicīnas klīnikas virsmāsu Nataļju Gudinu-Salkovu,
  • farmaceiti Gundegu Kristoni,
  • Operāciju bloka vadītāju Zani Tīcmani. 

Apbalvojumu pasniegšanas ceremonija notiks Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 33. gadadienā, 4. maijā, pulksten 15.30 Rīgas pilī. Ceremoniju tiešraidē būs iespējams skatīties Latvijas Televīzijas 1. kanālā. Vairāk informācijas: https://www.president.lv/lv/jaunums/pieskirti-augstakie-latvijas-valsts-apbalvojumi-

Ārstniecībā strādājošajiem lielākoties darbs ir kas vairāk kā tikai amats ar atalgojumu par paveikto. Par mūsu apbalvotajiem kolēģiem varam droši apgalvot, ka darbs ir viņu dzīves jēga un piepildījums! Valsts augstākais apbalvojums ir atzinība par attieksmi pret darbu, pret pacientu, par ticību mūsu slimnīcas attīstībai un izaugsmei.  Patiess prieks un lepnums par kolēģu darba augsto novērtējumu! No sirds sveicam  un lepojamies!

Papildus informācija:

Atzinības krusts (Croix de la reconnaissance), kas dibināts 1710. gadā Liepājā, Latvijas Republikā nodibināts 1938. gadā par piemiņu Kurzemes un Zemgales hercogistes slavas laikiem un atjaunots ar Valsts apbalvojumu likumu 2004. gadā.

Atzinības krusta devīze ir Pour les honnêtes gens (“Godaprāta ļaudīm”).

Ar Atzinības krustu apbalvo par izcilu Tēvijas mīlestību un par sevišķiem nopelniem valsts, sabiedriskajā, kultūras, zinātnes, sporta un izglītības darbā. Par nopelniem uzskatāma uzticīga un uzcītīga kalpošana valsts vai pašvaldības dienestā, priekšzīmīga un godīga darba izpilde, ikviena sabiedriska kalpošana, tautas gara, pašdarbības un saimniecisko spēku attīstīšana.