Slimnīca informē, ka saskaņā ar Slimnīcas iekšējo normatīvo aktu –  SIA “Rīgas 1.slimnīca” ar veselības aprūpi nesaistītu maksas pakalpojumu cenrādis,  laikā no 25.06.2020 līdz 30.09.2020. tika noteikta maksa par vienreizlietojamo individuālo aizsardzības līdzekļu komplektu EUR 1.50 apmērā, kas tika iekasēts no visiem pacientiem, kas saņēma maksas ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus. Attiecībā uz valsts apmaksātajiem pakalpojumiem, izdevumus, kas rodas Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanai, kompensē Nacionālais veselības dienests.

Iespējams, maksājuma formulējums var radīt maldinošu priekšstatu, ka tas ir paredzēts tikai individuālo aizsardzības līdzekļu izdevumu segšanai, taču tas ietver ne tikai izmaksas par ārstniecības personu nodrošināšanu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, bet izmaksas, kas rodas Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumu īstenošanas ietvaros, kas tiek veikti saskaņā ar MK noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.