13.oktobrī, veselības ministrs Hosams Abu Meri darba vizītē apmeklēja Rīgas 1.slimnīcu, kur tikās ar slimnīcas valdi un darbiniekiem.

Tikšanās laikā tika pārrunāts jautājums par sadarbības nepieciešamību un iespējām valsts un pašvaldību veselības pakalpojumu sniedzējiem. Tāpat sarunas laikā puses apsprieda ģimenes ārstu pieejamības nodrošināšanu un sadarbību starp ģimenes ārstiem un pašvaldību. Ministrs uzsvēra, ka valdība ir definējusi veselības aprūpi kā prioritāti un apstiprinājusi to arī ar virzīto nozares finansējumu 2024. gada budžetā. Vienlaikus ir pietiekami augstas gaidas no nozares veikt efektivitātes pilnveidošanu.

“Nākamā gadā veselības nozarei piešķirtais finansējums ļaus uzlabot veselības aprūpes pieejamību pacientiem un ārstniecības iestādēm plānot darbu. Vienlaikus mums kopīgi jāpanāk kvalitatīvas pārmaiņas – jāstiprina primārā aprūpe, jāpanāk ciešāka sadarbība slimnīcu sadarbības tīkla ietvaros, jāīsteno nozares digitalizācija, jāpanāk zāļu izmaksu samazinājums iedzīvotājiem. Jau esmu izjutis, ka veselības aprūpes nozarē iesaistītajiem intereses ir dažādas, bet mums visiem jābūt vienai galvenajai interesei – pacients – labāka un kvalitatīvāka veselības aprūpe pacientiem, uz ko aicinu tiekties,” norādīja veselības ministrs Hosams Abu Meri.

Rīgas valstspilsētas un Rīgas 1.slimnīcas pārstāvji iepazīstināja ar paveikto slimnīcas infrastruktūras un aprīkojuma modernizēšanā, paveikto pakalpojumu un kvalificēta personāla pilnveidošanā un ieguldījumus digitālizācijā,  akcentējot pacientu apmierinātības augstos rādītājus pašvaldībai piederošo slimnīcu profila stiprināšanā un plānotajām investīcijām, kā arī akcentēja jaunu starpnozaru sadarbības projektu īstenošanā.

Rīgas valstspilsētas un  Rīgas 1. slimnīcas pārstāvji ar veselības ministru vienojās regulāri pārrunāt valsts un pašvaldības sadarbības jautājumus, ieklausīties viens otrā un meklēt kopīgus risinājums, lai nodrošinātu pieejamus un kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus iedzīvotājiem.