Starptautisko māsu dienu mūsu slimnīcā atzīmējam katru gadu. Kaut vai ar vienu rozi sveicot māsas, kuras atrodas šajā svētku dienā savā darbavietā. Šis gads ir īpašs ar to, ka daudzām māsām aprit apaļas darba gadu jubilejas. Tāpēc šoreiz saaicinājām māsas vienkopus, lai pateiktu paldies visām par darbu un īpašu paldies – par ilggadēju darbu Rīgas 1.slimnīcā:

šogad aprit 25 darba gadi Rīgas 1.slimnīcā Ambulatorās daļas virsmāsai Kristīnei Grūbei, Ķirurģijas klīnikas atbildīgai māsai Elitai Avotiņai, Oftalmoloģijas nodaļas māsai Svetlanai Zaharenko;

30 darba gadi – Aferēzes centra virsmāsai Tatjanai Revunovai;

35 darba gadi – Hronisko slimnieku īslaicīgas aprūpes nodaļas māsai Vilhelmīnei Ivanovai, otolaringoloģijas nodaļas virsmāsai Rudītei Jurciņai;

40 darba gadi – operāciju māsām Nadeždai Maslobojevai, Nadeždai Mišurinskihai, Irinai Jasvenai;

45 darba gadi – Kardioloģijas un internās medicīnas klīnikas māsām Annai Antonovai, Darjai Oginskai, operāciju māsai Diānai Miglavai.