Starptautiski atzītu standartu ieviešana ļauj ārstniecības iestādei virzīties uz ilgtspējīgu un pacientam drošu veselības aprūpi. Rīgas 1.slimnīcas galvenais mērķis ir DNV standarts (International Accreditation Requirements For Hospitals), kas ir standarts un interpretācijas vadlīnijas veselības aprūpes organizācijām.

Viens no uzdevumiem kā sasniegt šo mērķi, ir kvalitātes vadības sistēmas ieviešana, kas sertificēta atbilstoši starptautiski atzītam ISO 9001 standartam.

Ieviešot kvalitātes un pacientu drošības sistēmu, Slimnīcā tiek nodrošināta sistēmiska pieeja procesu vadībai, tiek veikti pasākumi visu identificēto risku mazināšanai.

Slimnīcas Kvalitātes un risku vadības nodaļa vairāku iepriekšējo gadu garumā:

  • vadīja pakalpojumu sniegšanas procesu pārskatīšanu un optimizāciju;
  • sadarbība ar klīniku vadītājiem, izveidoja ārstniecības pakalpojumu rezultatīvus rādītājus un to mērījumu indikatorus;
  • sadarbībā ar slimnīcas nodaļu un struktūrvienību vadītājiem un darbiniekiem vadīja vadlīniju, standartprocedūru, algoritmu un rīcības instrukciju izstrādi;  
  • organizēja darbinieku apmācības, kā arī 13 slimnīcas darbinieki (arī māsas un ārsti)  sekmīgi pabeidza kvalitātes vadības sistēmu iekšējo auditoru kursus un tagad var veikt iekšējos auditus saskaņā ar standarta ISO 9001 prasībām;
  • ieviesa elektronisku pacientu aptaujas moduli, kā rezultātā operatīvi tiek saņemta atgriezeniskā informācija ar pacientu apmierinātību par saņemto pakalpojumu;
  • analizēja pacientu iesniegtās sūdzības un ieteikumus slimnīcas darbības uzlabošanai. Slimnīcas darbiniekus informēja par pacientu norādītajiem trūkumiem, kā arī iepazīstināja ar pozitīvajām atsauksmēm, kuru skaitam ir pieaugoša tendence.

No 14.-16.decembrim notika kvalitātes vadības sistēmas sertifikācijas audits un janvārī saņēmām sertifikātu, kas apliecina, ka Rīgas 1. slimnīcas kvalitātes vadības sistēma ir atbilstoša ISO 9001 standarta prasībām.

Nozīmīga lomu kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā bija valdes priekšsēdētājai Natālijai Zlobinai, kas ir pārliecināta, par to, ka: “Veselības aprūpes pakalpojumi jābalsta pacienta vajadzībās. Ikviens pacients ir individuāls un pakalpojumus vērtē no sava skata punkta. Ja slimnīca piedāvā sliktu pakalpojumu, tad cilvēkam vienalga, kāda ir pati veselības aprūpes sistēma. Pacients vēlas saņemt sev nepieciešamo palīdzību tagad un tūlīt. Ja veselības aprūpes iestāde piedāvā precīzu diagnostiku, efektīvu ārstēšanu un kompetentu personālu, tad pacients saņem saprotamu un kvalitatīvu pakalpojumu. Un tas ir ieguldījums gan cilvēka veselībā un dzīves kvalitātē, gan sabiedrības veselībā un tautsaimniecībā kopumā.”

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešana ļāvusi identificēt neefektīvas darbības, pilnveidot ārstniecības un aprūpes procesus un, palielinot resursu izmantošanas kapacitāti, panākta Slimnīcas darbības efektivitātes uzlabošanās. Neskatoties uz COVID-19 pandēmijas ietekmi un ar to saistītajiem ierobežojumiem,  turpina palielināties sniegto pakalpojumu skaits.

Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas rezultāts ir sniegto veselības aprūpes pakalpojumu kvalitātes nepārtraukta paaugstināšana, ko novērtē aizvien vairāk pacientu. Tā ir kā stipri pamati, uz ko balstīt  Rīgas 1.slimnīcas tālāko izaugsmi.