Pieejamas valsts apmaksātas olnīcu cistu operācijas.

Ja skaidri zini savu diagnozi – neatliec! Zvani: 67366310 un veic operāciju 7 dienu laikā.

Saņemot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienta iemaksu https://www.1slimnica.lv/lv/pacientu-ieveribai/pacienta-iemaksas apmēru nosaka 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.555 “Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība”.