“Slimnīcā strādā profesionāli speciālisti, tiek rūpīgi plānota attīstība un sakārtota vide, lai mūsdienīgās veselības tehnoloģijas tiktu izmantotas maksimāli efektīvi” uzsver Rīgas 1.slimnīcas valdes priekšsēdētāja Natālija Zlobina.

Tīmekļa saite uz mediju pasākuma pilnu tekstu https://lvportals.lv/dienaskartiba/305173-musdienigas-tehnologijas-veselibas-aprupe-nodrosina-pakalpojumiem-zemu-cenu-un-kvalitati-2019?fbclid=IwAR3LgHRiQUa2KTEiupy2I_3pFs1JZ7uqbjfejlGSbbwkxasmohsapBFnfwU