Noslēdzoties kārtējam akadēmiskajam studiju gadam, Latvijas Universitātē notika izlaidums Alma Mater sirdī – Lielajā aulā, un diplomus absolventiem pasniedza Universitātes rektors. Apliecinājumus par sekmīgu studiju profesionālā bakalaura un maģistra programmas “Māszinības” absolvēšanu saņēma sešas Rīgas 1.slimnīcas māsas:

Anita Šanca – galvenā māsa

Kristīne Grūbe –   poliklīniku virsmāsa

Jolanta Noskova- stomu aprūpes kabineta māsa

Anna Straumane – poliklīnikas Bruņinieku virsmāsa

Tatjana Revunova – Aferēzes centra virsmāsa

Liesma Blezūra – operāciju māsa