Dienas kārtība:

1. Klīniskā gadījuma analīze un apspriešana.
                  Dr. med. Iveta Ivdra

2. Izaicinājumi lokālo kortikosteroīdu lietošanā dermatologa praksē.
                  Profesore Ilona Hartmane