Lai mazinātu slimnīcas darbinieku un apmeklētāju veselības apdraudējumu  saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatību pēc ārkārtas situācijas beigām, Īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļas klientiem un apmeklētājiem jāievēro sekojoši nosacījumi:
1. Nodaļā uzņem klientus bez elpceļu saslimšanas pazīmēm un,  ja viņi atbilst vienai no šādām prasībām:
– klients var uzrādīt dokumentu, ka veicis Covid-19 testu ne agrāk kā trīs dienas pirms iestāšanās institūcijā, un tas ir negatīvs;
– klientam ir ne agrāk kā nedēļu pirms ierašanās institūcijā izsniegta ārstējošā vai ģimenes ārsta izziņa par kontrindikāciju neesību pakalpojuma saņemšanai.
2. Atļauta  pārtikas sūtījumu un  pienesumu nodošanu, ar šādiem ierobežojumiem:
– sūtījumi tiek nodoti nodaļas medicīnas māsai, kura gadījumā, ja sūtījumā ir medikamenti informē par to klienta ārstējošo ārstu.
– tiek pieņemti  pārtikas sūtījumi, paredzot, ka pārtikas svars (izņemot dzērienus)  vienā pienesuma reizē nepārsniedz  500 gramus.
3. Nodaļā aizliegts ienākt trešajām personām ( t.sk. apmeklētājiem), t.sk.  klientu  iestāšanās un izstāšanās formalitāšu kārtošanā piedalīties trešām personām.
4. Nodaļas klientiem atļauts  pamest nodaļas telpas un iziet Slimnīcas teritorijā tikai  nodaļas darbinieku pavadībā.