Saskaņā ar grozījumiem MK 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1529 “Veselības aprūpes finansēšanas un organizēšanas kārtība” valstī no 01.10.2016. ir noteikta kārtība ļaundabīgo audzēju prioritārai diagnostikai. Minētā rezultātā Rīgas 1.slimnīcā ir izveidots tālruņa numurs ar mērķi nodrošināt prioritāro pierakstu diagnostikai pacientiem, attiecībā uz kuriem ģimenes ārstam ir pamatotas aizdomas par onkoloģiskām slimībām.  Lūgums pievērst uzmanību precīzai nosūtījuma veidlapas Nr. 027/u aizpildīšanai. 

Pakalpojumu slimnīca nodrošina 10 darba dienu laikā no pieteikšanās brīža.