Informējam

par to, ka flotācijas terapija šobrīd nav pieejama.
Visi abonementi vai dāvanu kartes būs derīgas arī pēc termiņa beigām.