9. vides objektu festivāla ZIEMASSVĒTKU EGĻU CEĻŠ

objekts Tauriņi pie Rīgas 1.slimnīcas fasādes izvietots

no 07.12.2018. līdz 13.01.2019.

Paldies RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta

Kultūras pārvaldei par sadarbību.