Šodien Ēnu diena un Rīgas 1.slimnīcā, iepazīties ar savu nākotnes profesiju, ieradušies 21 ēnotāji. Slimnīcas personāldaļa apzinājusi potenciālos ēnu devējus, atsaucība no kolēģu puses pietiekoši liela un ēnotājiem tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar dažādām specialitātēm:

Operāciju blokā: operāciju māsām = 4 ēnas;

Anestezioloģijas un intensīvās terapijas klīnikā: anesteziologiem= 4 ēnas, anestēzijas māsām= 4 ēnas;

Ķirurģijas klīnikā: ķirurgiem = 4 ēnas;

Dermatoloģijas un seksuāli transmisīvō slimību klīnikā: dermatologam  = 1 ēna;

Endoskopijas nodaļā: endoskopistam  = 2 ēnas; endoskopijas māsa  = 1 ēna;

Zobārstniecības nodaļā: zobu higiēnistam  = 1 ēna;

Kardioloģijas un internās terpijas klīnikā: kardiologam= 1 ēna; virsmāsai = 1 ēna.

Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.

Šī ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.