Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 „Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu” nosaka, ka datu apstrāde vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā ārstniecības iestādēm un aptiekām ir obligāta no 2016.gada 1.decembra:
– ārstniecības iestādēm un aptiekām līdz 2016.gada 1.novembrim jānoslēdz ar Nacionālo veselības dienestu līgums par veselības informācijas sistēmas izmantošanu;
– ārstniecības iestādēm no 2016.gada 1.decembra ir pienākums lietot divas veselības informācijas sistēmas funkcionalitātes – elektronisko darbnespējas lapu un elektronisko recepti.

Slimnīcas darbinieku sanāksmē  par e-veselības ieviešanu poliklīniku direktore dr.Ilze Reinholde prezentēja elektronisko darbnespējas lapu un elektronisko recepti, ko sāksim lietot testa težīmā