Pakalpojums ir pieejams kā valsts apmaksāts pakalpojums.  Pacientu pieņemšana notiek poliklīnikā Bruņinieku pirmdienās un trešdienās no plkst. 17:00- 20:00.

Uz pirmreizējo nodarbību pacientam obligāti nepieciešams norīkojums no ģimenes ārsta vai endokrinologa, uz atkārtotu nodarbību tikai no endokrinologa.

Vienas nodarbības ilgums 60 min. Pacientam uz nodarbību obligāti līdzi jāņem glikometru, insulīnu, analīžu rezultātus, dienasgrāmatu, kurā atzīmē cukura rādītāju.