“Televizoru ekrānos tiešraidē vēl rādīja apšaudi Rīgas centrā, kad operāciju zālē ieveda smagi ievainoto kinooperatoru Gvido Zvaigzni un Iekšlietu ministrijā ievainotos milicijas darbiniekus. Bez aicinājuma dežūrbrigādei palīgā ieradās ārste Ilze Tīdemane un māsas anestēzistes Irēna Mūrniece un Vēsma Kārkliņa. Dramatiska bija cīņa par G.Zvaigznes dzīvību. Ar nelielu pārtraukumu tikai izdarīta atkārtota operācija, kuras laikā bija nepieciešama liela daudzuma svaigu asiņu pārliešana. Kamēr tika meklēti donori, asinis deva ārste Dace Nagobade un māsa anestēziste Inese Strausa…” atceras barikāžu laika aculiecinieki Andrejs Pavārs, Dace Nagobade, Izolde Zāle /Rakstu krājums “‘Ķirurģijas divi gadsimti” 17.05.2002./

Rīgas 1.slimnīcas darbinieki aktīvi piedalījās Latvijai izšķirošajos notikumos 1991. gada janvāra barikāžu dienās, pēc ikdienas darba dežūrējot Domā iekārtotā medicīniskā punktā.

Bija papildus dežuranti slimnīcā, slimnīcas virtuve gatavoja viru ļaudīm, kas atradās Doma laukumā vai Dzirnavu ielā pie telefonu centrāles.

Barikāžu fonda piemiņas zīmes 1999. gada 11.novembrī tika pasniegtas sekojošiem slimnīcas darbiniekiem: Ainai Blūzmanei, Ritai Preinbergai, Andai Miķelsonei, Zojai Orlovai, docentam Ojāram Uldim Aleksim, Irinai Rodinai, docentam Anatolijam Ņikitinam, Ilzei Noreiko, Dainai Briedei, Ādolfam Beķerim.

Rīgas 1.slimnīcas 217 gadu vēsture glabā daudzus izcilus notikumus, barikāžu laikā paveiktais ir viens no tiem. Latvijas valstij svarīgākajos brīžos slimnīca darbojās kā vienots veselums Latvijas vārdā. Atceramies un lepojamies!