Apvienotais Eiropas gastroenteroloģijas nacionālo biedrību forums (United European Gastroenterology National Societies Forum) notika 3.-4.maijā Vīnē, Austrijā, un tajā Latvijas Gastroenterologu asociāciju pārstāvēja Rīgas 1.slimnīcas Endoskopijas nodaļas vadītājs, ārsts gastroenterologs, endoskopists Sabri Abdelmasī.

UEG nacionālo biedrību pārstāvji tiekas divas reizes gadā, lai uzturētu divvirzienu komunikāciju, iesaistītos diskusijās un palīdzētu veidot un izplatīt UEG iniciatīvas. EUG Nacionālo biedrību forums apvieno 49 ANO valstu gastroenteroloģijas asociācijas un biedrības Eiropā un Vidusjūras reģionā.

UZZIŅAI: Apvienotā Eiropas Gastroenteroloģija (UEG), kas dibināta 1992. gadā, ir bezpeļņas organizācija, kuras uzdevums ir veicināt gremošanas slimību profilaksi, pētniecību, ārstēšanu un informētības palielināšanu. UEG mērķi ietver GI (Gastrointestinal patients) pacientu veselības aprūpes uzlabošanu, saistībā ar šo mērķi tiek veidotas ciešākas saites ar visām UEG nacionālajām asociācijām un starp tām,  sniedzot atbalstu zinātniskajā un profesionālajā darbībā.