15. novembrī svinīgi tika ieslēgts vēsturiskās ēkas fasādes apgaismojums.
Tas turpmāk izgaismos fasādi, ieslēdzoties vienlaikus ar ielu apgaismojumu.