Vēl gada nogalē Slimnīca organizēja neatliekamās medicīniskās palīdzības kursus, kas paredzēti ambulatorajā ārstniecības iestādē strādājošām ārstniecības personām. Mācības notika gan teorētisko lekciju, gan praktisko nodarbību veidā. Atsaucība bija liela, jo kursu saturs tika piemērots izvērtējot gan pacientu profilu, plūsmas intensitāti un risku sastapties ar dzīvībai bīstamu situāciju.