Talkas dienā šogad uzkopšanas darbi katram savā darba vietā.
Pēc darba, kopīga maltīte klosterdārzā – sātīga zupa no lauku virtuves katla (kurš ražots 1941. gadā!).