Konkursa “Gada balva sociālajā nozarē”, ko organizēja RD Sociālo jautājumu komiteja un RD Labklājības departaments, medicīnas jomā balvas saņēma Rīgas 1.slimnīcas darbinieki:

ķirugs Māris Saba;

kardiologs, Funkcionālās diagnostikas nodaļas vadītāja Jeļena Mironova;

medicīnas iekārtu inženieris – fiziķis Kārlis Baltacis;

juriste Sarmīte Maščinska;

fizioterapeits Hronisko slimnieku īslaicīgas aprūpes nodaļā Raivis Pētersons;

Kardioloģijas un internās medicīnas klīnikas 5. (neiroloģija)| un 9.nodaļas (kardioloģija, internā medicīna) virsmāsa Nataļja Gudina – Salkova;

Iepirkumu nodaļas vadītājs Mārtiņš Pukinskis;

Ķirurģijas klīnikas 12.nodaļas virsmāsa Karīna Petrone;

Endoskopijas nodaļas vadītājs Armīns Krauze.

Sirsnīgi sveicam un lepojamies ar saviem kolēģiem!