Rīgas 1.slimnīcas ārsts anesteziologs reanimatologs Dr. Med. Edgars Vasiļevskis, kopā ar saviem kolēģiem Latvijas Anesteziologu un Reanimatologu Asociācijas prezidenti, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesori anesteziologu reanimatologu Dr. Med. Ivetu Golubovsku un Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesoru anesteziologu reanimatologu Dr. Med. Alekseju Miščuku, atgriezušies no Ukrainas, kur apmācīja ukraiņu ārstus lietot modernās reģionālajās anestēzijas metodes.

Ivanofrankivska ir pilsēta Ukrainas rietumos, Ivanofrankovskas apgabala administratīvais centrs. Ivanofrankovskas apbagala klīniskā slimnīca (Iвано-франківська обласна клінічна лікарня) uzņem pacientus galvenokārt pēc frontē gūtiem ievainojumiem, kuriem sniegta pirmreizējā ķirurģiskā palīdzība, bet bieži vien jāveic atkārtotas operācijas.

Latvijas anesteziologi reanimatologi Ukrainā ieradās jau otro reizi pēc Ukrainas reģionālās anestēzijas asociācijas uzaicinājuma, kura organizēja 3 dienu kursus, lai ukraiņu speciālistiem iemācītu pamatprasmes reģionālajā anestēzijā. Kursus apmeklēja 50 ārsti klātienē un 70 mācījās attālināti. Formāts bija gan lekcijas, gan praktiskie workshopi un darbs operāciju zālē. Īpaši jaunie ārsti rezidenti bija ļoti ieinteresēti apgūt modernākos algoritmus un paņēmienus, pēc katras lekcijas nāca klāt, pārprasīja, uzdeva papildus jautājumus. Zināšanas nepieciešamas, lai viņi efektīvāk varētu ārstēt kara laikā gūtos kropļojošos ievainojumus karavīriem un civiliedzīvotājiem, mazināt smago ievainojumu sekas.

Līdz šim reģionālo anestēziju lieto vien kādi 20 % no klātesošajiem ārstiem, jo trūkst zināšanu šo tehniku lietošanā, lai arī modernā ultrasonogrāfijas aparatūra ir sagādāta. Pamatojoties uz lielo interese no ukraiņu ārstu puses, kursu organizēšana tiks turpināta.

Ivanofrankivskas slimnīcā pacienti lielākoties ir jauni cilvēki, daudzi bez rokām, kājām, izkropļotām sejām… tie jau ir tikai tie, kas tikuši ārā no frontes līnijas, izdzīvojušie, kuriem pēc ārstēšanas būs nepieciešama rehabilitācija.  Psiholoģiski ļoti nomācoši to visu redzēt, bet dr. Vasiļevskis apgalvo, ka brauks uz Ukrainu atkal, kad aicinās, lai dalītos ar savām profesionālajām iemaņām un prasmēm.

Video skatīt: https://www.facebook.com/okl.if.ua/