n-50-00-ieksejas-kartibas-noteikumi-dienas-stacionara-pacientiem-3