pacienta-ligums-par-veselibas-aprupes-pakalpojumiem