ieksejas-kartibas-noteikumi-sia-„rigas-1.slimnica-apmekletajiem