JA ĀRSTNIECĪBAS LAIKĀ NODARĪTS KAITĒJUMS VESELĪBAI, PACIENTS VAR VĒRSTIES ĀRSTNIECĪBAS RISKA FONDĀ. 

Valsts organizēts fonds sniedz iespēju pacientam aizstāvēt savas tiesības un saņemt atlīdzību ārpustiesas procesa kārtībā.

ĀRSTNIECĪBAS RISKA FONDĀ VAR VĒRSTIES

– pacients, kura veselībai ir nodarīts kaitējums,

– pacienta pārstāvis (nepilngadīgo bērnu vecāks, pilnvarotais pārstāvis, mantinieks).

PACIENTAM IR TIESĪBAS UZ ATLĪDZĪBU

– neatkarīgi no ārstniecības iestādes statusa (valsts, pašvaldības vai privātā iestāde), 

– neatkarīgi no tā, vai saņemts valsts apmaksāts veselības aprūpes  vai maksas pakalpojums.

ATLĪDZĪBA TIEK PIEŠĶIRTA

– par veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu, kuru ar savu darbību vai bezdarbību nodarījušas ārstniecības personas vai radušies apstākļi ārstniecības laikā,

– izdevumiem, kas  saistīti ar ārstēšanu, ja ārstniecība ir bijusi nepieciešama, lai novērstu vai mazinātu nodarītā kaitējuma sekas.

JĀŅEM VĒRĀ

Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā divu gadu laikā no kaitējuma atklāšanas dienas, taču ne vēlāk kā triju gadu laikā no tā nodarīšanas brīža.

Ar iesniegumu jāvēršas Veselības inspekcijā klātienē, nosūtot pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar e- parakstu, ja nav jāiesniedz dokumentu oriģināli).​

VESELĪBAS INSPEKCIJA

–  veic iesniegto dokumentu pārbaudi,

–  ekspertīzes ietvaros nosaka kaitējumu esamību vai neesamību,

–  pieņem lēmumu par atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt atlīdzību,

–  nosūta NVD lēmumu noteiktās atlīdzības izmaksas veikšanai.

Lēmumu pieņem sešu mēnešu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas. Ja nepieciešams, termiņu pagarina līdz vienam gadam.