Pacientu aktīva iesaistīšanās ir ļoti svarīga, lai padarītu veselības aprūpes sistēmu drošāku un cilvēkorientētu. Ir būtiski kopā ar veselības aprūpes speciālistiem stiprināt veselības pratību, kā arī vairot uzticēšanos veselības aprūpes sistēmai visos tās posmos.

Latvijas pacientu ziņotās pieredzes dati atklāj (2020.-2022.), ka tikai 63% pacientu norāda, ka ārstniecības personāls pirms jaunu medikamentu ievadīšanas / došanas vienmēr atbildēja, pastāstīja, kādam nolūkam tie paredzētas, savukārt jau mazāk kā pusei (vidēji 43%) saprotamā veidā izskaidroja iespējamās blakusparādības. Izrakstoties no slimnīcas, vidēji 75% pacientu norāda, ka personāls sniedza saprotamu informāciju kā lietot izrakstītos medikamentus. Ļoti būtiski pacientu drošības uzlabošanā ir nepieciešams uzlabot saziņu sniedzot skaidrākus, saprotamākus norādījumus par medikamentiem, to ietekmi.

Latvijas pacientu ziņotās pieredzes datos (2020.-2022.) tiek apkopotas pacientu sniegtās atbildes arī par pacientu drošību, vidēji 4% pacientu norāda, ka slimnīcā viņi saskārušies ar kādu no drošības atgadījumiem, piemēram, sajauktiem pacientiem, nepareizi ievadītām zālēm, kritieniem u.tml.

Pacientu drošības apdraudējumi, kas saistīti ar nekorektu identifikāciju, ir visā pasaulē plaši pazīstama problēma. Pacientu identifikācija šķiet it kā vienkāršs process kopējā sarežģītajā veselības aprūpes nodrošināšanā. Tomēr kļūdas šajā vienkāršajā procesā, lai arī bieži vien laicīgi novērstas, var izraisīt nopietnu kaitējumu vai ciešanas pacientiem un viņu ģimenēm.

Nekorekta pacienta identifikācija var notikt dažādās vidēs un daudzu procesu laikā – gan ambulatorajās, gan stacionārajās ārstniecības iestādēs. Biežākie literatūrā minētie nevēlamie gadījumi, kas saistīti ar pacientu identifikāciju, ir:

  • medikamentu ievade;
  • ārstnieciskās manipulācijas;
  • izmeklējuma, laboratoriskā testa veikšana;
  • diagnozes noteikšana;
  • neatbilstošas (nevajadzīgas) ārstēšanas saņemšana vai novēlota ārstēšana īstajam pacientam;
  • neīstā pacienta aizvešana uz operāciju zāli u.c.

Pacientu identifikācija nenoliedzami ir drošas un efektīvas veselības aprūpes pamats. Tas atvieglo aprūpes nepārtrauktību, ļaujot precīzi izsekot pacienta veselības ceļam. Pacienti sagaida, ka viņu veselības aprūpes sniedzēji zina, kas viņi ir, un viņiem ir pieejama pareiza medicīniskā informācija. Korekta pacienta identifikācija nodrošina ne tikai drošību, bet tā var veicināt arī pacienta uzticēšanos un apmierinātību.

Video materiāls izpratnes veicināšanai pacientu drošības jautājumos, skatāms šeit: