SIA “RĪGAS 1.SLIMNĪCA” PELDBASEINA/ŪDENS PROCEDŪRU ZONAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI                                                                  

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Apmeklētājs ir atbildīgs par savu veselības stāvokli peldbaseina /ūdens procedūru apmeklējuma laikā. Par bērnu veselības stāvokli atbild viņa vecāki vai pilngadīga viņu pavadošā persona.

1.2. Bērni līdz 12 gadu vecumam baseinu/ūdens procedūras var apmeklēt tikai pilngadīgas personas pavadībā, to stingrā uzraudzībā.

1.3. Apmeklētājiem, atrodoties Baseina/ ūdens procedūru telpās, ir pienākums stingri ievērot personāla norādījumus, atturēties no jebkādas rīcības, kas var apdraudēt paša vai citu apmeklētāju drošību un veselību.

1.4. Apmeklētājs, kurš neievēro Noteikumus, Baseina/ūdens procedūru telpu darbinieku aizrādījumus, tiek izraidīts no Baseina/ ūdens procedūru telpām un tam netiek atmaksāta veiktā samaksa par nodarbību.

1.5. Apmeklētājs sedz visus zaudējumus, kas viņa rīcības rezultātā radušies Slimnīcai.

2. BASEINU/ ŪDENS PROCEDŪRU APMEKLĒJUMA KĀRTĪBA.

2.1. Baseinu/ ūdens procedūru telpās aizliegts ienākt virsdrēbēs. Personīgās mantas (apģērbu, apavus, telefonu, naudu u.c) obligāti jāatstāj ģērbtuves slēdzamajos skapīšos pašam uzņemoties atbildību par skapīša atslēgu.

2.2. Uz baseina/ūdens procedūru nodarbībām jāierodas ne vēlāk kā 15 minūtes pirms nodarbības sākuma;

2.3. Uz baseina/ūdens procedūru nodarbībām līdzi obligāti jābūt ārsta nozīmētai procedūru veidlapai/čekam vai abonementam/ ārsta nozīmējumu/nosūtījumu (u27 veidlapu).

2.4. Zīdaiņu peldināšanai un nodarbībām baseinā, līdzi jābūt ģimenes ārsta vai pediatra izziņai – atļauja apmeklēt baseinu.

2.5. Baseina telpās / ūdens procedūru telpās atļauts ieiet tikai tīros gumijas maiņas apavos.

2.6. Bērniem līdz 3 gadu vecumam Baseinu atļauts apmeklēt tikai peldēšanai paredzētās autiņbiksītēs.

2.7. Pirms Baseina apmeklējuma vēlams apmeklēt tualeti un pēc tualetes apmeklējuma jāmazgājas dušā bez peldkostīma (peldbiksēm) ar ziepēm.

2.8. Pirms un pēc Baseina apmeklējuma jāmazgājas dušā ar ziepēm bez peldkostīma/peldbiksēm.

2.9. Baseinā aizliegts ienākt ar dekoratīvo kosmētiku.

2.10. Dušas un ģērbtuves izmantošanas laiks pirms un pēc Baseina apmeklējuma ir 20 minūtes.

2.11. Apmeklējot Baseinu ir nepieciešami personīgie mazgāšanās piederumi, piemērots peldkostīms vai peldbikses, peldcepure, gumijas čības, dvielis, maisiņš apaviem, bērniem līdz 3 gadu vecumam – ūdens necaurlaidīgas, peldēšanai paredzētas autiņbiksītes. Autiņbiksītēm jābūt atbilstoša izmēra, lai nepieļautu baseina piesārņošanos.

2.12. Pēc dušas lietošanas jāpārliecinās, ka ūdens padeves krāni ir aizgriezti un nepaliek tekoša duša.

2.13. Baseina un ūdens procedūru telpās obligāti jāievēro visi peldēšanas instruktora/fizioterapeita/māsas norādījumi.

2.14. Ja apmeklētāja mati ir garāki par 2 cm, peldot obligāti, jālieto peldcepure.

2.15. Baseina inventāru drīkst izmantot tikai ar vingrošanas instruktora/fizioterapeita atļauju.

2.16. Baseina apmeklējuma laikā apmeklētājs veselības problēmu vai citu jautājumu gadījumā vēršas pie vingrošanas instruktora/fizioterapeita.

2.17. Vecākiem vai pieaugušajiem, kuri pavada bērnu uz nodarbību Baseinā līdzi ir jābūt tīriem maiņas apaviem vai jāizmanto bahilas.

2.18. Pirms un pēc nodarbības bērnam saģērbties un nomazgāties palīdz pieaugušais pavadonis.

2.19. Baseina nodarbību laikā vecāki vai pavadošais pieaugušais uzturas uzgaidāmajā telpā.

2.20. Apmeklētājam ir saudzīgi jāizturas pret Baseina inventāru.

2.21. Baseina telpās jāpārvietojas lēnām un uzmanīgi (grīdas var būt slidenas).

2.22. Sievietes menstruāciju laikā Baseinu/ūdens procedūras drīkst apmeklēt, tikai lietojot tamponus, kuri ir nomainīti īsi pirms nodarbības sākuma.

3. AIZLIEGUMS APMEKLĒT BASEINU, ŪDENS PROCEDŪRAS.

3.1. Aizliegts apmeklēt baseinu/ūdens procedūras:

3.1.1. Apmeklētājiem ar akūtiem saslimšanas simptomiem (paaugstināta temperatūra, drudzis, konjunktivīts, caureja, vemšana, vaļējas brūces/pārsēji).

3.1.2. Apmeklētājiem alkohola, narkotisko, psihotropo vai vielu un/vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

3.1.3. Apmeklētājiem ar šādām slimībām:

 • epilepsiju,
 • strutainām, lipīgām ādas slimībām,
 • ar redzamām matu, nagu, ādas slimību pazīmēm, ja apmeklētājam nav izziņa no ārsta, kas apliecina, ka attiecīgā slimība nav lipīga,
 • ar nagu sēnīti,
 • ar tuberkulozi,
 • ar iedzimtām un iegūtām sirdskaitēm,
 • ar hipertoniju,
 • ar visu veidu nieru un urīnpūšļa slimībām,
 • jebkurām akūtām slimībām,
 • seksuāli transmisīvām slimībām.

4. BASEINĀ AIZLIEGTS

4.1. Atrasties Baseina telpā bez fizioterapeita / vingrošanas instruktora klātbūtnes;

4.2. Atrasties pludmales šortos;

4.3. Ienākt ielas apavos;

4.4. Lēkt Baseinā no malām;

4.5. Apmeklēt baseinu specializētajā hidrotērpā, mono pleznās, ka arī izmantot niršanas inventāru;

4.6. Atstāt bērnus līdz 12 gadu vecumam bez pieaugušo personu, vingrošanas nodarbību instruktora vai fizioterapeita uzraudzības;

4.7. Ienest stikla (plīstošus) traukus un priekšmetus, pārtiku;

4.8. Spļaut ūdenī, uz grīdas, sienām;

4.9. Kārtot dabiskās vajadzības ārpus tualetes telpām;

4.10. Baseinā, ģērbtuvēs un dušas telpās veikt vaksāciju, skūties, krāsot vai griezt matus, nagus un tml.;

4.11. Baseinā, ģērbtuvēs un dušas telpās fotografēt, filmēt, veikt audioierakstus bez SIA “Rīgas 1.slimnīca” valdes atļaujas;

4.12. Atrasties Baseinā un dušās ar košļājamo gumiju, plāksteriem, pārsējiem;

4.13. Skriet un trokšņot;

4.14. Nirt;

4.15. Ienest Baseina telpās lielas somas un ielas apavus, mājdzīvniekus.

5. ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI UN APMAKSAS KĀRTĪBA

5.1. Ja nav iespējams ierasties uz nodarbību, par to obligāti jāziņo vismaz 24 stundas iepriekš, Klīnikas koordinatoram, zvanot pa tālruni 20241212 vai fizioterapeitam/vingrošanas instruktoram.

5.2. Ja pacients par neierašanos ziņo dienā, kad paredzēta nodarbība, uzskatāms, ka tā nav savlaicīga paziņošana un tādā gadījumā procedūra/nodarbība tiek zaudēta.

5.3. Ja nodarbības sākums tiek kavēts vairāk par 5 minūtēm, uzskatāms, ka nodarbība nav apmeklēta.

5.4. Ja pacients neierodas uz divām valsts apmaksātām nodarbībām bez iepriekšēja brīdinājuma, Slimnīca pārtrauc rehabilitācijas kursu.

5.5. Ja nodarbība tiek kavēta attaisnotu iemeslu dēļ (piemēram, akūta saslimšana vai hroniskas slimības saasinājums, pirmās pakāpes radinieka vai laulāta nāve, par ko 2 nedēļu laikā Klīnikas koordinatoram tiek uzrādīts attiecīgs dokuments – izraksts no stacionārās/ambulatorās pacienta medicīniskās kartes – veidlapa Nr.027/u, dzimšanas/miršanas apliecība), atteicies pacients nokļūst gaidītāju rindas sākumā, bet pakalpojums tajā dienā tiek piedāvāts nākamajam pacientam no gaidītāju rindas.

5.6. Ja nodarbība tiek kavēta neattaisnotu iemeslu dēļ, atteicies pacients nokļūst gaidītāju rindas galā, bet pakalpojums tiek piedāvāts nākamajam pacientam no gaidītāju rindas.

5.7. Maksas nodarbību abonementu derīguma termiņš – 6 mēneši. Viena Rehabilitācijas kursa ietvaros uzsāktās nodarbības ir jāsaņem 6 mēnešu laikā.

5.8. Slimnīca atmaksā pacientam atpakaļ veikto samaksu par pakalpojumu, kas nav ticis sniegts Slimnīcas vainas dēļ, ja pacients mēneša laikā pēc neveiktā pakalpojuma vēršas ar attiecīgu rakstveida iesniegumu, kuram pievienots maksājumu apliecinoša dokumenta (čeka) oriģināls. Par iegādāto, bet neizlietoto abonementu vai tā daļu veikto samaksu Slimnīca atmaksā pacientam atpakaļ, ja ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc abonementa derīguma termiņa beigām pacients vērsies Slimnīcā ar rakstveida iesniegumu, kuram pievienots:

 • maksājumu apliecinoša dokumenta (čeka) oriģināls,
 • pacientam izsniegtais abonements,
 • dokuments, kas apliecina, ka pacients veselības stāvokļa dēļ nav varējis izmantot iegādāto abonementu.

6. CITI JAUTĀJUMI

6.1. Par ģērbtuvē, garderobē un Baseinā/ ūdens procedūru telpās atstātajām mantām SIA “Rīgas 1.slimnīca” atbildību neuzņemas.

6.2. Gaidot nodarbību sākumu un pēc to beigām bērnu vecāki vai pieaugušais pavadonis ir atbildīgi par bērna drošību

6.3. Medicīnas māsai un vingrošanas instruktoriem, fizioterapeitiem ir tiesības kontrolēt Noteikumu ievērošanu Baseinā, dušas telpās.