Reģistrējoties vai saņemot ārstniecības   pakalpojumus Rīgas 1.slimnīcā, OBLIGĀTI uzrādāms personu apliecinošs dokuments PASE VAI PERSONAS APLIECĪBA ( IDENTIFIKĀCIJAS KARTE)

Par personu apliecinošu dokumentu nav uzskatāma autovadītāja apliecība, apdrošināšanas polise un.tml.

Pamatojums: Pacientu tiesību likuma 15. panta ceturtā daļa. Personu apliecinošu dokumentu likuma 4.pants.  

Apmeklējot speciālista konsultāciju, veicot izmeklējumu vai stājoties stacionārā, nepieciešami šādi dokumenti:

  • personu apliecinošs dokuments –  pase vai identifikācijas karte;

  • bērnu (līdz 14 gadu vecumam) vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem jāuzrāda dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses.Vecākiem jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, kurā norādīts vecāka vārds. Citām personām (māsai, brālim, vecvecākiem un citiem tuviniekiem) jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses; 

  • nosūtījums (veidlapa Nr. 027/u) no ģimenes ārsta vai speciālista, kam ir līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu (NVD), lai saņemtu valsts apmaksātu pakalpojumu;

  • dokumentu, kas apliecina piederību no pacientu iemaksām atbrīvotajai cilvēku grupai;

  • maksas pakalpojumu saņemšanai nosūtījums nepieciešams, ja maksātājs ir apdrošināšanas kompānija, kā arī radioloģiskiem un datortomogrāfijas izmeklējumiem;

  • apdrošināšanas polise (ja tāda ir);

  • nesen veikto izmeklējumu un analīžu rezultāti, ja tādi ir Jūsu rīcībā.