Kas jāņem līdzi:

Masāža bērniem:

 1. autiņš, mazs dvielītis vai palags;
 2. nosūtījums no ģimenes ārsta, ķirurga, neirologa vai rehabilitologa;
 3. papildu dokumenti, kas ir saistīti ar diagnozi (rentgens, izmeklējumi, izraksti u.c.);
 4. čības bērnam un pavadošajai personai (bērniem līdz 14 gadu vecumam obligāti jābūt līdzi vecākam vai likumiskam aizbildnim) – rehabilitācijas telpās ieeja ir tikai maiņas apavos vai zeķītēs. Uz vietas ir iespēja iegādāties bahilas;
 5. maisiņš ielas apaviem. Apavi ir jāņem līdzi, lūgums tos neatstāt uzgaidāmajā telpā!

Masāža pieaugušajiem:

 1. dokumenti, kas ir saistīti ar diagnozi (nosūtījums, rentgens, izmeklējumi, izraksti u.c.), ja tādi ir pieejami;
 2. nosūtījums no ārstējošā ārsta un personu apliecinošs dokuments (pase, ID karte vai autovadītāja apliecība), ja norēķins tiks veikts ar veselības apdrošināšanas polisi;
 3. čības – rehabilitācijas telpās ieeja ir tikai maiņas apavos vai zeķītēs. Uz vietas ir iespēja iegādāties bahilas;
 4. maisiņš ielas apaviem. Apavi ir jāņem līdzi, lūgums tos neatstāt uzgaidāmajā telpā!

JĀŅEM VĒRĀ:

 • ierodieties reģistratūrā savlaicīgi, lai noformētu dokumentus un veiktu maksājumu;
 • bērnu (līdz 14 gadu vecumam) vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem jāuzrāda dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses. Vecākiem jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, kurā norādīts vecāka vārds. Citām personām (māsai, brālim, vecvecākiem un citiem tuviniekiem) jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses;
 • uz masāžu jāierodas vismaz 10 min ātrāk, lai paspētu noģērbties un izrunāt visu ar masieri;
 • par pārējiem nodarbību laikiem jāvienojas ar masieri.

Ja netiekat vai kavējat nodarbību, laicīgi jāziņo, zvanot masierei:

 • ģimenes apstākļu dēļ – trīs dienas iepriekš,
 • slimības dēļ – vienu dienu iepriekš (pēc iespējas). Ja nevarat ierasties slimības dēļ – jāuzrāda zīme no ārstējošā ārsta.

Tālrunis informācijai un pierakstam 20241212.