2023. gada 19. aprīli Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) paziņoja par gripas epidēmijas beigām Latvijā, līdz ar to ar 21.04.2023. tiek atcelti klientu apmeklējuma ierobežojumi Īslaicīgās sociālās aprūpes centrā.

Lai ierobežotu Covid -19  infekcijas izplatību:

 • apmeklējums netiek nodrošināts, ja apmeklētājam novērojama paaugstināta ķermeņa temperatūra, sāpes kaklā, klepus vai citas vīrusa infekcijas pazīmes;
 • pirms un pēc apmeklējuma  jāveic roku dezinfekciju;
 • visu apmeklējuma laiku apmeklētājs lieto medicīnisko sejas masku vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, aizsedzot gan muti, gan degunu;
 • apmeklējumi tiek nodrošināti laikā no plkst.13.00 līdz plkst.18.00;

Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumus, vienlaikus nodrošinot iespēju apmeklēt Īslaicīgas sociālās aprūpes centra klientus, atbilstoši  Ministru kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumos Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajam, noteikts:

 1. telpās nodaļas darbinieks var pieņemt no apmeklētāja pienesumu nodošanai nodaļas klientam iepriekš noteiktajā kārtībā, ņemot vērā, ka netiek pieņemti nodošanai klientam ātri bojājošies pārtikas produkti un pārtikas produkti, kuru realizācijas termiņš nav nosakāms vai ir mazāks par divām dienām.
 2. Slimnīcas Īslaicīgas sociālās aprūpes centra darbinieki neliedz klientam patērēt attiecīgā apmeklējuma laikā apmeklētāja atnestos pārtikas produktus, tajā skaitā ātri bojājošos produktus.  
 3. Ja Slimnīcas Īslaicīgas sociālās aprūpes centra klientam nav noteikts gultas režīms un viņš var doties pastaigās, ņemot vērā, ka pastaigas nenotiek agrāk par plkst.10.00 un vēlāk par plkst.20.00.
 4. Ja Slimnīcas Īslaicīgas sociālās aprūpes centra klientam ir Covid-19 infekcijai raksturīgas pazīmes, viņam nodrošina paštesta veikšanu Covid-19 infekcijas noteikšanai.
 5. Gadījumā, ja Slimnīcas Īslaicīgas sociālās aprūpes centra klientam tiek konstatēta Covid-19 saslimšana:
  • telpā, kurā uzturas attiecīgais klients, uz septiņām dienām tiek pārtraukti apmeklējumi un netiek ielaistas trešās personas, ņemot vērā, ka apmeklējumi ir atjaunojami pēc minētā termiņa, ja pēdējo 24 h laikā klientam nav Covid-19 simptomu un telpā nav citu saslimušo;
  • klientiem, kuri uzturas vienā telpā vai nonāk kontaktā ar saslimušo septiņas dienas no saslimšanas konstatēšanas katru dienu nodrošina paštesta veikšanu Covid-19 infekcijas noteikšanai;
  • darbinieki, kuri nonāk saskaŗē ar saslimušo ievēro papildu piesardzības pasākumus un septiņas dienas no saslimšanas konstatēšanas katru dienu veic paštestu Covid-19 infekcijas noteikšanai;
  • klients, kurš uzturas vienā telpā ar saslimušo vai ir bijis kontaktā ar saslimušo, bet kuram ir negatīvs Covid-19 tests, var doties pastaigā un tikties ar apmeklētājiem;
  • ja klients, kurš uzturas vienā telpā ar saslimušo, ir galēji smagi slims, viņam tiek nodrošinātas tikšanās ar apmeklētājiem, iepriekš saskaņojot ar Slimnīcas Īslaicīgas sociālās aprūpes centra ārsti Guntu Beķeri pa tālruni 67366202.

Galēji smaga slima klienta apmeklējums tiek nodrošināts atbilstoši Slimnīcas 2022.gada 12.augusta rīkojuma Nr.1.1-8/24 „Par epidemioloģiskās drošības pasākumiem SIA „Rīgas 1.slimnīca” Īslaicīgas sociālās aprūpes nodaļā” 6.5.punktam:

 • apmeklējums notiek telpā, kurā neuzturas citi klienti;
 • persona, kura apmeklē klientu uzrāda negatīvs Covid-19 tests, kas nav vecāks par 72 stundām;
 • visu apmeklējuma laiku apmeklētājs un klients lieto medicīnisko sejas masku vai ne zemākas klases kā FFP2 respiratoru bez vārsta, aizsedzot gan muti, gan degunu.

ĪSLAICĪGAS  SOCIĀLĀS APRŪPES PAKALPOJUMS TIEK PIEŠĶIRTS SASKAŅĀ AR RĪGAS DOMES SAISTOŠAJIEM NOTEIKUMIEM NR.184 „RĪGAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS SNIEGTO SOCIĀLO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS UN SAMAKSAS KĀRTĪBA”. 

IESTĀJOTIES NEPIECIEŠAMI DOKUMENTI:

 • nosūtījums no Rīgas Sociālā dienesta;
 • atzinums par pakalpojuma maksu no Rīgas Sociālā dienesta;
 • izziņa 027/u no ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta par personas veselības stāvokli, uzturošo terapiju un nepieciešamo veselības aprūpi. 

Pakalpojums tiek sniegts līdz 60 dienām kalendārā gada laikā.

Klientu uzņemšana nodaļā iespējama, to iepriekš saskaņojot ar nodaļas vadītāju pa tālruni 67366201.

AR PAKALPOJUMU ĪSLAICĪGĀ SOCIĀLĀ APRŪPE VAR IEPAZĪTIES ŠEIT