Pierakstu uz Rīgas 1.slimnīcas valsts apmaksāto vai maksas pakalpojumu var veikt:

 

  • zvanot uz vienoto informatīvo tālr. +371 67366323

  • piesakoties reģistratūrā personīgi.

  • rakstot elektronisko pieteikumu šeit

Tālrunis pierakstiem un informācijai strādā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 18.00. Pierakstoties jānosauc klienta personas dati un jāpieraksta informācija par pakalpojumu. Lai taupītu Jūsu laiku, lūdzu, sagatavojiet visu nepieciešamo!

Elektroniskie pieteikumi tiek izskatīti katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 16.00, atbildes tiek sniegtas 1 (vienas) darba dienas laikā. 

Pirms pakalpojuma saņemšanas:

  • ierodieties reģistratūrā savlaicīgi, lai noformētu dokumentus un veiktu maksājumu;

  • uzrādiet derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte);  

  • bērnu (līdz 14 gadu vecumam) vecākiem vai likumīgajiem aizbildņiem jāuzrāda dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt bērna (pacienta) intereses. Vecākiem jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība, kurā norādīts vecāka vārds. Citām personām (māsai, brālim, vecvecākiem un citiem tuviniekiem) jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara pārstāvēt bērna likumiskās tiesības un intereses;

  • veicot norēķinu ar apdrošināšanas polisi, obligāti jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un apdrošināšanas polise.

  • lai saņemtu valsts apmaksāto pakalpojumu, nepieciešams nosūtījums (veidlapa nr. 027/u) no ģimenes ārsta vai speciālista, kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu;

  • lūdzam ņemt līdzi visus iepriekš veiktos izmeklējumu un analīžu rezultātus, ja tādi ir Jūsu rīcībā.

Svarīgi!

Ja nevariet ierasties uz konsultāciju, manipulāciju vai rehabilitācijas pakalpojumu, lūgums par neierašanos paziņot savlaicīgi, sniedzot iespēju pakalpojumu saņemt citiem klientiem.

Klientu un pacientu reģistratori nav medicīnas personāls. Ja Jums ir neskaidrības par to, kāda ārsta speciālista konsultācija vai izmeklējums Jums ir nepieciešams, lūgums vispirms vērsties pie sava ģimenes ārsta vai terapeita.

Gaidīšanas rindas plānveida ārstniecībai Latvijā http://www.vmnvd.gov.lv/lv/rindapiearstalv